po tamtej stronie...

Jak pomagać Zmarłym?

Najkrócej można powiedzieć, że miłością, która równoważy grzechy. A tak konkretnie - są to następujące uczynki miłosierdzia:

Uczynki miłosierdzia wobec zmarłych:

obrazek
 • Przebaczenie zmarłym wszystkich win
 • Prywatna modlitwa za zmarłych
 • Wszelka praca ofiarowana Bogu za zmarłych
 • Każdy dobry uczynek ofiarowany Bogu za zmarłych
 • Wszystkie cierpienia, trudy i udręki ofiarowane Bogu za zmarłych
 • Msza święta w intencji zmarłych
 • Dowolna Msza święta, w której uczestniczymy, ofiarowana Bogu za zmarłych
 • Komunia święta ofiarowana Bogu za zmarłych
 • Jałmużna ofiarowana za zmarłych
 • Post i wszelkie wyrzeczenia w intencji zmarłych
 • Odpusty ofiarowane Bogu za zmarłych

Swoje trudy, radości, udręki, prace i cierpienia można oddawać Bogu w codziennym akcie ofiarowania:

Codzienne ofiarowanie

Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniuz Twoją Ofiarą Krzyżową, ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Valid HTML 4.01 Transitional