po tamtej stronie...

Kącik cytatów

W tym miejscu zgromadziliśmy różne cytaty. Jedne niosą nadzieję i są bliskie naszym okaleczonym sercom, inne doskonale się nadają do wykorzystania na tablicy nagrobnej.

Cytaty z Pisma Świętego

  obrazek
 • "U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe". Mt 19, 26

 • "Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie." Mt 5, 12

 • "I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju" Łk 23, 42-43

 • "Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce." J 14, 1-2

 • "Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności." 1 Kor 15, 20-23

 • "Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem." J 11,25

 • "Gdzież jest o śmierci, twoje zwycięstwo?" 1 Kor 15, 55

 • "To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie." 2 Kor 4, 18

 • "I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana" Rz 14,9

 • "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" J 14,6

Epitafia nagrobne

  obrazek
 • Pokój jego duszy

 • Twoja wola stała się Panie

 • Na zawsze z Panem

 • Przyjmij mnie Panie

 • Umarłeś po to, aby żyć

 • Jezu, ufam Tobie

 • Panie! Bądź wola Twoja!

 • Prosi o modlitwę

 • Można odejść na zawsze, by stale być blisko

 • Bóg sam wybrał czas

 • Bóg tak chciał

 • Boże, pozwól im na udział w szczęściu wiecznym

 • W krzyżu zbawienie

 • Boże, połącz nas w niebie z tymi, których ukochaliśmy na ziemi

 • Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją.

 • Nie płaczcie najbliżsi! Odchodzę ze świata bólu do Królestwa Pokoju.

 • Nie pytam Cię, Boże, dlaczego go zabrałeś, lecz dziękuję za to, że nam go dałeś.

 • Czas ucieka. Wieczność czeka...

 • Dał Pan i zabrał Pan (Hi 1,21)

Valid HTML 4.01 Transitional