po tamtej stronie...

Odpusty za zmarłych

obrazek Odpust to darowanie przez Boga kar doczesnych. Odpust może być cząstkowy - uwalniający od kary doczesnej w części lub też zupełny - uwalniający od kary doczesnej w całości. Odpust może uzyskać codziennie każdy katolik, po wypełnieniu określonych warunków. Są to:

Warunki uzyskania odpustu

1. Spowiedź święta - po jednej spowiedzi można wielokrotnie przystępować do Komunii świętej. Chodzi o to, by być w stanie łaski uświęcającej.

2. Komunia Święta - musi być godnie przyjęta, a to znaczy, że nie wolno tolerować u siebie jakichkolwiek grzechów lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu.

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego (chodzi o intencje papieskie na dany miesiąc). Nie trzeba znać ich treści. Wystarczy łączyć się z Ojcem Świętym poprzez odmówienie w tych intencjach "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo."

4. Wypełnienie dzieła obdarzonego odpustem - patrz lista poniżej

Przykładowe dzieła obdarzone odpustem zupełnym:

obrazek
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu przez 30 minut
 • Pobożne przyjęcia błogosławieństwa Papieża Urbi et Orbi
 • Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą za Zmarłych (uzyskany odpust może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące)
 • Pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym i odmówienie "Ojcze nasz" oraz "Wierzę" (uzyskany odpust może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące)
 • Odmówienie Różańca w kościele, rodzinie lub wspólnocie zakonnej
 • Czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym Bogu przynajmniej przez pół godziny
 • Publiczne odmówienie hymnu "Ciebie Boga wysławiamy" w ostatnim dniu roku
 • Publiczne odmówienie hymnu "Przybądź Duchu Święty" w pierwszym dniu roku oraz w Zesłanie Ducha Świętego
 • Pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu
 • Pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej z rozważaniami Męki Pańskiej i przechodzeniem od stacji do stacji (w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego)
 • Pełna lista dzieł obdarzonych odpustem znajduje się tutaj...

Więcej o odpustach można przeczytać tutaj...

Valid HTML 4.01 Transitional