po tamtej stronie...

Oczekiwany od wieków

obrazek

W tym miejscu postaramy się wykazać, że Jezus Chrystus był oczekiwanym od tysiąca lat Mesjaszem. W Starym Testamencie znajduje się ponad 300 proroctw, które stopniowo odsłaniają jedno oblicze - oblicze Jezusa Chrystusa. Oto niektóre z nich:

Proroctwo o Mesjaszu

Wypełnienie w Chrystusie

Będzie potomkiem Dawida
(2Sm 7,12-13)
Był potomkiem Dawida
(Mt 1,1)
Narodzi się z żydowskiej dziewicy
(Iz 7,14, Jr 31,22)
Narodził się z żydowskiej Dziewicy
(Łk 1,34-35)
Narodzi się w Betlejem Efrata
(Mi 5,1)
Narodził się w Betlejem Efrata
(Mt 2,5-6)
Urodzi się w czasach Heroda
i Cesarstwa Rzymskiego (Rdz 49,10)
Narodził się w czasach Heroda i Cesarstwa Rzymskiego (Mt 2,3)
Jego narodzeniu towarzyszyć będą znaki
na niebie (Lb 24,17-19)
Jego narodzeniu towarzyszyła gwiazda betlejemska (Mt 2,2)
Oddadzą Mu pokłon królowie Wschodu
i ofiarują Mu złoto i kadzidło (Iz 60)
Trzej Królowie oddali Mu pokłon i ofiarowali złoto, kadzidło i mirrę (Mt 2,1-11)
Będzie słychać płacz dzieci
(Jr 31,15-17)
Rzeź niemowląt na polecenie Heroda, który obawiał się Mesjasza (Mt 2,16-18)
Będzie przebywał w Egipcie
(Jr 23,5-6)
Ucieczka do Egiptu
(Mt 2,1)
Jego misja zostanie zapowiedziana i przygotowana przez wysłannika (Iz 9,1-2)Był zapowiedziany przez Jana Chrzciciela
(Mt 11,10)
Objawi się przede wszystkim w Galilei
(Iz 9,1-2)
Osiadł w Galilei
(Mt 4,12-17)
Nie zamilknie wobec tych, którzy bezczeszczą świątynię (Ps 69,10) Wyrzycił kupców ze świątyni (J 2,13-17)
Będzie dokonywał cudownych uzdrowień
(Iz 35,5-6)
Jednym dotknięciem uzdrawiał ślepych, głuchych, chromych i niemych (Mk 10,51)
Będzie mówił w przypowieściach
(Iz 6,9)
Nauczał w przypowieściach
(Mt 13,13)
Objaśni pisma, które odnosiły się do Niego
(Ps 40,8-9)
Objaśniał proroctwa, które spełnią się na Nim
(Łk 24,44)
Będzie człowiekiem, ale objawi się
jako Bóg (Jr 23,5-6)
Twierdził, że jest Bogiem i działał jak Bóg
(J 10,33)
Położy kres grzechowi
(Dn 9,24)
Zgładził grzechy świata
(Hbr 10,11-14)
Wjedzie do Jerozolimy na oślicy
(Za 9,9)
Wjazd do Jerozolimy na osiołku
(J 12,12-15)
Padnie ofiarą spisku wszystkich możnych
(Ps 2,2)
Skazanie na śmierć przez arcykapłanów
(Mt 26,3-4)
Zostanie zdradzony przez przyjaciela, który jadł z Nim przy jednym stole (Ps 41,10) Zdradzony przez apostoła Judasza
(Mk 14,17-18)
Zostanie wydany za trzydzieści srebrnych monet (Za 11,12-13) Judasz otrzymał za wydanie Chrystusa 30 srebrników (Mt 26,14-15)
Pozwoli się ubiczować, znieważyć, bić i pluć w twarz (Iz 50,6) Był biczowany, policzkowany, pluto Mu w twarz (Mt 26,67)
Zostanie skazany na śmierć niesprawiedliwym wyrokiem (Iz 53,8) Piłat nie znalazł w nim winy (J 18,38)
Zostanie skazany na śmierć przez ukrzyżowanie (Ps 22,17) Został ukrzyżowany
(Mt 27,26)
Będzie wzgardzony i odrzucony
(Iz 53,3)
Znienawidzono Go i wyszydzano
(Łk 23,35)
Będzie przebity za nasze nieprawości
(Iz 53,5)
Został przebity włócznią (J 19,34)
Kiedy będzie Mu się chciało pić, podadzą Mu ocet (Ps 69,22) Podano mu gąbkę nawilżoną octem
(Mt 27,48)
Będzie się modlić za swoich wrogów
(Iz 53,12)
"Wybacz im Panie, bo nie wiedzą, co czynią"
(Łk 23,34)
Podzielą między siebie Jego szaty
(Ps 22,19)
Żołnierze podzielili między siebie Jego szaty
(J 19,23-24)
Tego dnia zaćmi się słońce
(Am 8,9)
Mrok ogarnął całą ziemię (Mt 27,35)
Zostanie pochowany w grobie człowieka majętnego (Iz 53,9) Grób należał do Józefa z Arymatei, członka Wielkiej Rady (Mt 27,57-60)
Zostanie zabity 483 lata po wydaniu dekretu o odbudowie świątyni jerozolimskiej
(9,24-27)
Został zabity między 30-33 rokiem (Łk 3,1)
Ciało Mesjasza nie ulegnie rozkładowi
(Ps 16,9-10)
Ciało nie uległo rozkładowi
(Dz 13,33-37)
Mesjasz zmartwychwstanie
(Ps 16,8-11; Iz 53,10-11)
Chrystus Zmartwychwstał
(Mt 28,6)
Mesjasz zmartwychwstanie trzeciego dnia
(Oz 6,1-3)
Chrystus Zmartwychwstał dnia trzeciego
(J 20,1)
Pan pokona śmierć
(Iz 25,8)
Wskrzeszanie umarłych
(J 11, 17-45)
Wstąpi do Nieba
(Dn 7,13-14)
Wstąpił do Nieba
(J 3,13)

Valid HTML 4.01 Transitional