po tamtej stronie...

Spotkania - jak to możliwe?

Zmarła święta Magdalena Zofia Barat przez długi czas objawiała się mistyczce Stefanii Fulli Horak. Przekazała przez nią wiele wskazówek, jak powinniśmy żyć, by osiągnąć zbawienie. Podczas jednej z rozmów mistyczka zapytała swego gościa o szczegóły techniczne dotyczące objawiania się zmarłych osobom żywym. Oto fragment tej rozmowy:

Rozmowa Stefanii Horak ze zmarłą świętą Magdaleną Zofią Barat

-Jak to się dzieje Mamusiu święta, że cię widzę, skoro jesteś Duchem? Dotykam cię, czułam w palcach szorstkość Twego habitu, jak to jest?
-Widzisz Fullu! Mogłaś była tylko słyszeć mój głos. Mogłam była przychodzić do ciebie we śnie, jak to nieraz czynię, albo mogłam ci była tylko dyktować zlecenia. Pan Jezus jednak pozwolił mi przychodzić do ciebie tak, jak mnie widzisz. Abyś mnie mogła rozeznać zmysłami. Chwytam w powietrzu atomy materii, potrzebne do utworzenia mego kształtu, a potem – gdy odchodzę – rozpraszam je na powrót. Mogłabym ci się pokazać małym dzieckiem, młodą dziewczynką, dorosłą lub staruszką. Nam wszystko z woli Boga możliwe. Ani czas, ani przestrzeń dla nas nie istnieją. Wszystko jest łatwe i proste.
— Czy święci tak wyglądają w Niebie, jak na ziemi w chwili śmierci?
— Nie. W Niebie nikt nie jest stary. Jesteśmy piękni i młodzi. Mamy wszyscy Chrystusowe lata. Jedynie dzieci zostają dziećmi (...)

Źródło: Horak F. "Święta Pani", Wydawnictwo Arka 2009, s. 88

Z powyższego opisu wynika, że Zmarli mogą objawiać się żywym pomimo, że nie posiadają już fizycznego ciała. Nie podlegają prawom materii, ponieważ znajdują się poza nią. W świecie, w którym przebywają nie liczą się więc prawa fizyki. Nakleży jednak pamiętać, że zmarli mogą objawić się żywym jedynie za pozwoleniem Boga. Jest to bardzo ważne, by zawsze mieć to na uwadze, gdyż wielokrotnie osoby pogrążone w rozpaczy domagają się od zmarłych kontaktu, jako potwierdzenia, że nadal żyją. I kiedy tego potwierdzenia nie otrzymują, czują do zmarłych ogromny żal, albo też zanika ich wiara w życie po śmierci. Pamiętajmy, że Bóg ma swoje powody, dla których wymaga od nas wiary i dla których życie po śmierci owiane jest tak wielką Tajemnicą.

Valid HTML 4.01 Transitional